Hvad er en doula og hvorfor benytte sig af en?

 

Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne” (ugeskrift for læger 2005).

Oprindeligt har der i de fleste kulturer været tradition for, at der er en kvinde, som den fødende kender, tilstede under hele fødslen med ekspertise, støtte og opbakning.
Men under hekse-forfølgelserne i middelalderen var der mange af disse ”føde-kvinder” som blev henrettet i Europa. Og siden er fødsler blevet et hospitals-anliggende, hvor jordemoderen (som den fødende oftest aldrig har mødt før) ikke kan være tilstede meget af tiden og ofte skiftes ud under fødslen.

En doula er en kvinde, som har erfaring og eskpertise i fødsler. Den fødende og evt hendes partner lærer hende at kende i graviditeten og hun kommer, når fødslen går i gang og er til stede under hele fødslen med hjælp, støtte og omsorg. Hun kender til metoder, der kan gøre fødslen nemmere og hun har den indføling der skal til, så hun ved hvornår hun skal hjælpe med gode råd og opmuntring og hvornår hun skal holde sig i baggrunden.

Doula er et relativt nyt begreb i Danmark. Men i mange lande, som f.eks. England og USA er det helt almindeligt at have en doula med til sin fødsel, og i takt med nedskæringerne på fødegangene bliver det også mere og mere almindeligt her i Danmark.
Og ikke uden grund: Det har vist sig ved adskillige uafhængige undersøgelser*, at det at have en doula tilstede under hele sin fødsel, nedsætter risikoen for indgreb som kejsersnit og vestimulerende midler markant. Der er op til 50 % mindre risiko for kejsersnit ved tilstedeværelsen af en doula og op til 40% mindre brug for vestimulerende midler. Også smerterne bliver nemmere at håndtere; forekomsten af epiduralblokade (rygmarvsbedøvelse) har vist sig at være i gennemsnit 30% mindre ved de fødsler hvor en doula er tilstede. Og fødslerne i undersøgelserne har været op til 10 timer kortere med en doula end uden.
De fleste fødsler sker helt uden komplikationer, og i endnu højere grad når forældrene er velforberedte og har den støtte de har brug for. Men en god fødsel behøver ikke nødvendigvis at være en ukompliceret fødsel. Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt med indgreb, kan en doula hjælpe med at bevare roen og støtte jer i at gøre ankomsten af jeres barn glædelig, selvom den måske ikke bliver som i havde forestillet jer.

Doulaen erstatter ikke faderen. Tværtimod oplever de fleste fædre, at det er en stor tryghed at vide, at han ikke står alene med ansvaret for at hjælpe sin kæreste i den kæmpe præstation, hun er i gang med at udføre. Faderen er en af de tre hovedpersoner i den store begivenhed: moderen, barnet og ham. Doulaen er blot en hjælper, som bla kan støtte faderen i at deltage i fødslen af sit barn på den mest optimale måde.

Doulaen erstatter heler ikke jordemoderen. Jordemoderens arbejde er, at overvåge at fødslen forløber planmæssigt, og skride ind hvis der sker komplikationer. Men hun kan ikke være til stede meget af tiden. Doulaen er der under hele forløbet med støtte og omsorg, og kan hjælpe med at formidle jeres ønsker for fødslen, når i selv er optaget af at arbejde med veerne. Der er oftest et godt samarbejde mellem jordemoderen og doulaen, som udfører det arbejde, som jordemoderen selv ville have gjort, hvis hun havde haft tid til det.

I min fødselspakke er der inkluderet to besøg hjemme hos jer i løbet af graviditeten, hvor vi lærer hinanden at kende og forbereder fødslen, og et besøg efter fødslen, hvor vi snakker fødslen igennem. Vi kan selvfølgelig sagtens aftale flere besøg, hvis der er brug for det. Derudover står jeg til rådighed fra 14 dage før termin, med ubegrænset mail-kontakt. Vores kontakt kan starte i starten af graviditeten (fra 12 uger) eller i slutningen, alt efter hvad der passer er bedst. Og vi kan lave en individuel aftale, hvis jeres behov er anderledes end hvad den almindelige pakke dækker.
Hvis du har spørgsmål, eller noget du gerne vil have uddybet, er du meget velkommen til at skrive til mig
.*:Resultaterne bygger på 16 undersøgelser i Canada, Finland, Frankrig, Botswana, Guatemala, Grækenland, Syd Afrika, og USA.

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

"Jeg er så lykkelig og taknemlig for, at jeg havde dig med til min fødsel. Du gjorde fødslen af min søn til en smuk og tryg oplevelse. Dét var en helt fantastisk gave at få. Tusind, tusind tak."
        Ulla & Karl Alfred 2010

 

 

"Jeg er så lykkelig og taknemmelig for, at du hjalp mig til at have en fantastisk fødselsoplevelse. Af hjertet tak for det, søde dig! Det betyder så meget, at du var der igennem graviditeten og under fødslen og støttede mig i at slappe af og stole på min krop. (..) Og hvor er jeg dog taknemmelig for, at du optog de små videoer, lige da han var blevet født. Jeg har set dem igen og igen og igen..."

                          Stine 2011

 

Min fødsel - Yoga for gravide, fødselsforberedelse, efterfødselsyoga og fødselshjælp.

Ingemannsvej 3 C, Frederiksberg C. Mail: post@minfoedsel.dk Tlf. 30 4443 30

Mette Myrna og Rune Potoker

Links Fødselsberetninger

Meditation, Yin yang yoga